Czy warto sprawdzać swoją wagę?

BMI jest wskaźnikiem, określającym nasz stan fizyczny, Słowo to wzięło się z angielskiego body mass index, co oznacza indeks masy ciała. Inna nazwa BMI to wskaźnik Quetela II. Niedługo dowiemy się jak obliczyć BMI. BMI wyjaśniając to współczynnik, który powstaje przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Używając wskaźnika BMI można dowiedzieć się czy nasza waga jest prawidłowa. Według Encyklopedii Zdrowia:
wygłodzenie < 16, 0
wychudzenie 16, 0–16, 99
niedowaga 17, 0–18, 49
pożądana masa ciała 18, 5–24, 99 optimum minimalne nadwaga 25, 0–29, 99 nadwaga średnie
otyłość I stopnia 30, 0–34, 99 otyłość wysokie
otyłość II stopnia (duża) 35, 0–39, 99 bardzo wysokie
otyłość III stopnia (chorobliwa) 40, 0
Według wskaźnika prawidłowe BMI to 18, 5 do 24, 99.

Sprawdź to sam.

Jak obliczyć BMI?
Wzór BMI= masa ciała w kilogramach podzielona przez wzrost w metrach do kwadratu. Wskaźnik BMI pamiętajmy, że nie dotyczy wszystkim i jest nie do końca dokładnym wskaźnikiem niedowagi i nadwagi oraz ryzyka chorób z nim związanych. Klasyfikacja wskaźnika został opracowana wyłącznie dla dorosłych i nie dotyczy ona dzieci. Ominąć należy ludzi starszych, sportowców i kobiety w ciąży.

Kiedy zmienić nawyki żywieniowe?

Jeśli Twój wskaźnik BMI pokazał więcej niż 25 to sygnał, żeby zmienić swój sposób żywienia i zwiększyć ruch. Pamiętaj, że z otyłości rodzi się nadciśnienie, choroby serca, miażdżyca. Jeśli BMI wyszło mniej niż 18, 5 to nie tylko osłabienie, ale też anoreksja, bulimia, choroby nowotworowe. Walcz więc o siebie!